Beditom dla firm DLA FIRM

bramy przemysłowe

ST40

ALUDOOR

ST40 Z PANELAMI ALU I DRZWIAMI SERWISOWYMI

Informacje ogólne

Bramy przemysłowe Beditom przeznaczone są do zabudowy otworów bramowych zarówno w budownictwie przemysłowym jak i komercyjnyo-handlowym. Z uwagi
na doskonałe właściwości użytkowe i funkcjonale idealnie nadają się do wszelkich obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, garaży zbiorczych, myjni,
warsztatów, magazynów itp.

Płaszcz bramy

Płaszcz bram St40 zbudowany jest ze stalowych segmentów (paneli) o grubości 40 mm, gdzie rdzeń segmentu stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości ok. 42 kg/m3. Od zewnątrz i wewnątrz blachy stalowe ocynkowane malowane farbami poliestrowymi.

Uszczelka dolna bramy przylegająca do podłoża montowana jest na dolnej krawędzi dolnego segmentu, górna uszczelka przylegająca do nadproża montowana jest na górnej krawędzi ostatniego panela bramy. Uszczelki wykonane są z trwałego i wysoce elastycznego modyfikowanego EPDM w kolorze czarnym. Uszczelnienie pomiędzy poszczególnym segmentami bramy zapewniają specjalne uszczelki międzysegmentowe z elastycznej pianki poliuretanowej. Okucia boczne segmentów bram wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej. Zawiasy boczne regulowane jak i środkowe stanowią elementy łączące poszczególne segmenty bramy tworząc jednolity płaszcz.

Płaszcz bram przemysłowych AluDoor zbudowany jest z segmentów (paneli) aluminiowych przeszklonych, dolny standardowo pełny typu St40 o przetłoczeniu
niskim. Segmenty aluminiowe o grubości 40 mm bez przegrody termicznej, z wypełnieniem pojedynczą lub podwójną szybą akrylową.

Opcje przeszkleń 

ST 40ALUDOOR z pełnym dolnym panelem ST40ALUDOOR ST40 przeszklone oknami P2ST40 z panelem ALUDOROST40 z oknami i furtką serwisową
ST40ALUDOOR z pełnym dolnym panelem ST40ALUDOOR ST40 przeszklone oknami P2ST40 z panelem ALUDOROST40 z oknami i furtką serwisową
 
 Konstrukcja prowadnic

Konstrukcja prowadzeń wykonana z profilowanych elementów stalowych uniemożliwiających wypadnięcie łożyskowanych rolek nylonowych. Wszystkie elementy prowadnic
ocynkowane. Prowadnice pionowe wyposażone są w uszczelki przylegające do płaszcza bramy znajdującej się w pozycji zamkniętej. Prowadnice poziome standardowo usztywniane są w celu wzmocnienia stabilności konstrukcji profilem stalowym.

Wyważenie bram

Bramy przemysłowe wyposażone są w układ sprężyn skrętnych umożliwiających ręczne podnoszenie lub też współpracujących z napędem elektrycznym.
Zaprojektowane na min. 25 tys cykli otwarć/zamknięć dla wszystkich typów bram. Sprężyny standardowo zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub  lakierowanie proszkowe. Sprężyny montowane są na specjalnym wale nawojowym, ocynkowanym instalowanym w nadprożu lub na końcu prowadnic poziomych
w zależności od rodzaju zastosowanego prowadzenia. W bramach typu St40Si układu sprężyn skrętnych z wałem zastąpiony jest poprzez zastosowanie wału rurowego i odpowiednio dobranego napędu elektrycznego przenoszącego cały ciężar bramy.

TYPY MONTAŻU

 
Uwaga: W celu  zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji bram podane powyżej zalecenia należy stosować obligatoryjnie. W przypadku wystąpienia utrudnionych warunków technicznych i braku możliwości zapewnienia właściwej ilości podwieszeń prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.

L – lewa strona
R – prawa strona

od 2000 mm do 3500 mm = min. 2 tj. (1xL – 1xR)
od 3501 mm do 6500 mm = min. 4 tj. (2xL – 2xR)
od 6501 mm do 7500 mm = min. 6 tj. (3xL – 3xR)

 Sposób podwieszania bram segmentowych 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY MONTAŻU PROWADNIC

W świetle otworu:Do ściany murowanej:Do zabudowy lekkiej:
 

Właściwy montaż prowadnic pionowych jest jednym z najważniejszych etapów instalacji bramy. Prawidłowo zamontowane prowadnice gwarantują bezpieczną i późniejszą właściwą eksploatację. Dokładne zalecenia co do sposobu montażu znajdą Państwo w naszych pozostałych materiałach technicznych.

SPOSOBY UMIESZCZENIA DRZWI OSOBOWYCH WZGLĘDEM BRAMY

Tam gdzie jest to możliwe zaleca się rozdzielić się ruch osobowy i towarowy. Drzwi osobowe mogą zostać wbudowane w bramę, ale ma to wpływ na stabilność bramy, a ograniczenia technologiczne mogą wpłynąć na możliwość wykorzystania takich drzwi jako wyjście ewakuacyjne.

Całkowite oddzielenie ruchu osobowego od towarowegoOddzielenie ruchu osobowego od towarowego w tym samym otworzeDrzwi osobowe wbudowane w bramę

RODZAJE PROWADZEŃ

OZNACZENIE PARAMETRÓW OTWORU BRAMOWEGO
Podstawowe wymiary otworu i ich oznaczenia potrzebne
do prawidłowego doboru bramy przemysłowej
B – szerokość otworu, wymiar zamówieniowy
H – wysokość otworu, wymiar zamówieniowy
a – szerokość lewego węgarka bocznego
b – szerokość prawego węgarka bocznego
d – wysokość nadproża
P – długość prowadnic poziomych h – wysokość pomieszczenia
 

RODZAJE SYSTEMÓW PROWADZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Z uwagi na przestrzenną charakterystykę zabudowy bram segmentowych, decydującym czynnikiem warunkującym prawidłowy montaż jest właściwy dobór konstrukcji prowadzenia, odpowiadający lokalnym warunkom technicznym. Oferujemy różne systemy, które z powodzeniem mogą zostać dopasowane do każdej sytuacji.
SYSTEM PROWADZEŃ STL – PROWADZENIE STANDARDOWE

parametr

wymagane parametry zabudowy [mm]

B

do 7000

(waga max. 700 kg)

H

do 6000

d

min. 420; dla H > 5570  dmin = 510

P

H + 660

otwieranie ręczne

przekładnia łańcuchowa

napęd

a = 140

a = 140

a = 140

b = 140

b = 280

b = 350

Schemat prowadzenia systemy STLWymagane i dopuszczalne parametry do zabudowy STL
SYSTEM PROWADZEŃ LHR – PROWADZENIE NISKIE WAŁ Z TYŁU

parametr

wymagane parametry zabudowy [mm]

B

do 5000

(waga max. 300 kg)

H

do 5000

d

min. 205; bez napinacza linek

d

min. 240; z napinaczem linek

P

H + 660

otwieranie  ręczne

przekładnia  łańcuchowa

napęd

a = 155

a = 155

a = 155

b = 155

b = 2325

b = 395

Schemat prowadzenia systemy LHRWymagane i dopuszczalne parametry do zabudowy LHR
SYSTEM PROWADZEŃ VL- PROWADZENIE PIONOWE

parametr

wymagane parametry zabudowy [mm]

B

do 8000

(waga max. 700 kg)

H

do 6000

d

H + 300

P

425 (dla H ≤ 3300)

 

P

475 (dla H > 3300)

 

otwieranie  ręczne

przekładnia  łańcuchowa

napęd

a = 140

a = 140

a = 140

b = 140

b = 280

b = 350

Schemat prowadzenia systemy VLWymagane i dopuszczalne parametry do zabudowy VL
SYSTEM PROWADZEŃ HL – PROWADZENIE PRZEWYŻSZONE

parametr

wymagane parametry zabudowy [mm]

B

do 8000

(waga max. 300 kg)

H

do 6000

HL

d – E

E

240 (dla H ≤ 4800 HL ≤ 1370)

E

305 (dla H ≤ 4800 HL ≤ 2500)

E

360 (dla H ≤ 6000 HL ≤ 4100)

P

H – HL + 990

a = 140

a = 140

a = 140

b = 140

b = 280

b = 350

Schemat prowadzenia systemy HLWymagane i dopuszczalne parametry do zabudowy HL
SYSTEM PROWADZEŃ HL-INC – PROWADZENIE PRZEWYŻSZONE SKOŚNE 

parametr

wymagane parametry zabudowy [mm]

B

do 8000

(waga max. 700 kg) X ≤ 35°

H

do 6000

HL

d – E

E

240 (dla H ≤ 4800 HL ≤ 1370)

E

305 (dla H ≤ 4800 HL ≤ 2500)

E

360 (dla H ≤ 6000 HL ≤ 4100)

P

H – HL + 990

a = 140

a = 140

a = 140

b = 140

b = 280

b = 350

Schemat prowadzenia systemy HL-INCWymagane i dopuszczalne parametry do zabudowy HL
SYSTEM PROWADZEŃ HLo –  PROWADZENIE PRZEWYŻSZONE Z WAŁEM OBNIŻONYM NA KONSOLI

parametr

wymagane parametry zabudowy [mm]

B

do 6000

(waga max. 350 kg)

H

do 6000

HL

d – 250

E

240 (dla H ≤ 4800 HL ≤ 1370)

E

305 (dla H ≤ 4800 HL ≤ 2500)

E

360 (dla H ≤ 6000 HL ≤ 4100)

P

H – HL + 990

a = 140

a = 140

a = 140

b = 140

b = 280

b = 350

 Schemat prowadzenia systemy HLo Wymagane i dopuszczalne parametry do zabudowy HLo
  PODWIESZENIE BRAM W ZALEŻNOŚCI OD ICH WYSOKOŚCI I DŁUGOŚCI PROWADNIC POZIOMYCH
Sposób podwieszenia bram dla p<3500 mmSposób podwieszenia bram dla 3500<p<5000 mmSposób podwieszenia bram dla p>5000
P – długość prowadnicy poziomej

Elementy bezpieczeństwa

 

Prawidłowe użytkowanie bramy przemysłowej zależy nie tylko od niezbędnej konserwacji i serwisu, ale także od odpowiedniego jej zaprojektowania, spełniającego wymagania klienta, z uwzględnieniem wszystkich opcji zabudowy.

Od ponad 20 lat jako lider i prekursor rozwiązań technicznych wyposażamy nasze bramy tak, aby spełniały rygorystyczne i najnowsze wymagania bezpieczeństwa określone w Normach Europejskich. Nasze produkty posiadają znak CE.

Do takich urządzeń i rozwiązań należą między innymi:

1. Zabezpieczenie przed zerwaniem linek – zabezpiecza przed niekontrolowanym opadnięciem płaszcza bramy w przypadku zerwania stalowych linek nośnych.

2. Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn – w przypadku pęknięcia jednej ze sprężyn skrętnych zapewnia maksymalne bezpieczeństwo poprzez zablokowanie mechanizmu.

3. Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe przeznaczone jest do małych lekkich drzwi otwieranych elektrycznie w celu zabezpieczenia bramy przed podniesieniem z zewnątrz.

4. Specjalnie wyprofilowane prowadnice zapobiegające wypadaniu rolek.

5. Osłony prowadnic pionowych odcinają je od bezpośredniego kontaktu z ruchomymi elementami prowadnicy pionowej.

6. Możliwość podłączenia systemu alarmowego do bramy automatycznej

7. Zabezpieczenie przed przeciążeniem – po napotkaniu na przeszkodę zatrzymuje bramę i cofa ją do góry.

8. Fotokomórki zapewniają zatrzymanie bramy i powrót do pozycji otwartej w przypadku napotkania przeszkody w świetle bramy.

9. Kurtyna świetlna zapobiega niekontrolowanemu przejazdowi przez światło bramy – idealna do drzwi z niskim progiem

10. Czujnik ruchu wykrywa obiekty przed / lub za bramą w celu dostarczenia odpowiedniego sygnału sterującego do centrali

11. Sygnalizacja świetlna dostarcza informacji o lokalizacji i możliwości przejazdu

Przekładnia łańcuchowaBlokada przeciwpodważeniowa

Przekładnia łańcuchowa

Blokada przeciwpodważeniowa

 

Drzwi serwisowe w bramie

Okna przemysłowe

Drzwi serwisowe w bramie

 

Okna

 
Okna ze stali nierdzewnej

Przeszklenie ALUDOOR

Okna ze stali nierdzewnej

Przeszklenie ALUDOOR

 
Kratki wentylacyjne

Panel ALUDOOR wentylowany siatka ciągniona

Kratki wentylacyjne

Czarna, wymiar 344x138mm.

Panel ALUDOOR

Wentylowany siatką ciągnioną.

Klapa odciągu spalin

Zasuwa

Klapa odciągu spalin

Zasuwy

 
 
 
 
 
 

POBIERZ KATALOG