Polityka prywatności

Wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.
    1. Dozwolone jest wykorzystanie serwisu internetowego firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w zwykłym zakresie z możliwością kopiowania, wyświetlania, przekazywania z wyłączeniem modyfikacji w całości lub części treści i elementów użytych do budowy strony.
    2. Prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej objęte są:
    • autorskie elementy graficzne
    • nazwy własne
    • autorski słowno-graficzne
    • inne oznaczenia o charakterze odróżniającym umieszczone na stronie internetowej .
    3. Firma Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. Zastrzega sobie wyłączność do korzystania z tych znaków i oznaczeń jeśli nie wykluczają tego warunki licencji elementów oprogramowania użytego do budowy stron firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.
    4. Strony internetowe firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. są chronione prawem. Naruszanie własności intelektualnej  firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. skutkować będzie wstąpieniem na drogę postępowania sadowego.
    5. Firma Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. zastrzega wszelkie prawa do strony internetowej, jej elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów.
    6. Możliwe jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach serwisu Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. do publikacji tylko za zgoda i autoryzacją  firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J..

DANE OSOBOWE i informacje przekazywane do i z firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inna nazwa GDPR – General Data Protection Regulation) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy: •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel serwisów https://www.beditom.pl i konfigurator.beditom.eu firma Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. z siedzibą w Gdyni, ul. Północna 1D, kod pocztowy 81-029, adres e-mail: info@beditom.pl, tel. 58 667 37 10 •  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach marketingowych firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.w tym zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej https://www.beditom.pl i konfigurator.beditom.eu •  Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.beditom.pl i konfigurator.beditom.eu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. •  Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook, Twitter z którymi współpracuje strona www.beditom.pl i konfigurator.beditom.eu. Pani/Pan ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. •  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat w zależności od okresu używania technologii lub do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. •  Pani/Pan ma prawo zażądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. •  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J., jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. •  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danch osobowych. Sposoby kontaktu z administratorem danch osobowych to: adres korespondencyjny  Gdynia, ul. Północna 1D, kod pocztowy 81-029, adres e-mail: info@beditom.pl, tel. 58 667 37 10 lub formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.beditom.pl/praca/ 2. Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. oświadcza że udzielone przez Państwa informacje dotyczące danych osobowych nie będą udostępniane osobom trzecim. Podawanie tych informacji jest dobrowolne jednakże nie podanie tych informacji uniemożliwi wykonanie czynności dla których zostali Państwo o nie poproszeni. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów marketingowych firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. oraz do celów technicznych w zakresie funkcjonalności strony. 3. Informacje o danych osobowych które są podawane za pośrednictwem strony internetowej firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.  traktowane są jako poufne. Przekazanie udzielanych informacji może nastąpić wyłącznie urzędom i instytucjom państwowym w przypadkach określonych odpowiednimi ustawami dotyczącymi ochrony danych osobowych i poufności informacji handlowej. 4. Przesyłanie danych za pośrednictwem strony firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.  lub w innej formie do firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. oznacza zgodę na wykorzystywanie tych danych w celach marketingowych i technicznych.

Odpowiedzialność Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.
    1. Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie internetowej w szczególności za wykorzystanie materiałów reklamowych i prezentacji technicznych do celów projektowych. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. Prezentacje, elementy graficzne mają jedynie charakter poglądowy. 
    2. Materiały reklamowe zamieszczone na stronach internetowych firmy Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. są reklamą produktów oferowanych przez firmę Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. i nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
    3. Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w treści strony bez powiadomienia.  Treść informacji zawartych na stronie internetowej naszej firmy jest w sposób ciągły uzupełniana  i pomimo staranności dane oraz informacje na niej zawarte mogą ulegać zmianie. Z tego powodu  Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. nie może udzielić gwarancji odnośnie aktualności i kompletności informacji zawartej na stronie.
    4. Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód majątkowych i niemajątkowych, bezpośrednio lub pośrednio będących rezultatem korzystania ze stron internetowych. Ryzyko z korzystania z informacji i wykorzystywania jej do własnych celów leży po stronie użytkownika serwisu.
    5. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za:
    •  jakiekolwiek Państwa szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Państwa adres elektroniczny wiadomości,
    •  wykorzystanie danych przesłanych na Państwa adres elektroniczny niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie, niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych dotyczących treści Serwisu z przyczyn od Właściciela i/lub Wykonawcy niezależnych,
    •  utratę danych spowodowaną awarią Państwa sprzętu komputerowego,
    •  działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz inne okoliczności niezależne od Właściciela i/lub Wykonawcy
    6. Firma Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których odwołania znajduja sie na stronie firmy i oświadcza, że w chwili publikacji ich na stronie firmy nie zawierały treści sprzecznych z prawem. Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód majątkowych i niemajątkowych, bezpośrednio lub pośrednio będących rezultatem korzystania ze stron internetowych do których odwołania znajdują się na stronie firmy. W przypadku kiedy na obcych stronach internetowych zostały umieszczone odwołania do strony Firma Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w odniesieniu do jej całości lub części firma Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wiążące się z pozyskaniem informacji za pośrednictwem stron trzecich. 

Polityka COOKIES
    1. Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. z siedzibą w Gdyni przy ul. Północnej 1D, jako właściciel i administrator serwisu http://www.beditom.eu (zwanego dalej Serwisem) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
    2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    3. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
    5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    •  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    •  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
    6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne”  (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    •  “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    •  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    •  “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    •  “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Administrator Serwisu będzie na bieżąco aktualizować Politykę plików Cookies zgodnie z Nowelizacjami Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym i regulacjami Unii Europejskiej.

Rozpoczęcie korzystania z niniejszego serwisu internetowego będącego własnością Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J., w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pomocą, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc, o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.