Beditom - RAMPY I POMOSTY INNE DLA FIRM

RAMPY I POMOSTY INNE

Tam gdzie z różnych względów zastosowanie tradycyjnych rozwiązań przeładunkowych jest nieefektywne stosuje się ręczne pomosty lub rampy mobilne niezintegrowane z obiektem.

Rampy i pomosty inne 3

MODELE

Rampy i pomosty inne 2

POMOST PRZEŁADUNKOWY PP

Jest przeznaczony dla ramp zewnętrznych i wewnętrznych, gdy zmostkowane mają być małe i średnie różnice wysokości pomiędzy krawędzią rampy a powierzchnią ładunkową pojazdu.

Sprężyny naciskowe kompensują ciężar pomostu tak że obsługa jednoosobowa jest wystarczająca. Dostępne w wersji stacjonarnej i przesuwnej.

Rampy i pomosty inne

RAMPY MOBILNE

Oferują możliwość bezpośredniego rozładunku i załadunku z poziomu gruntu przestrzeni ładunkowej ciężarówek, kontenerów, wagonów itp. Dostępne są w dwóch wariantach standardowej (PAR) i z dodatkową poziomą platformą (PARP).

AKCESORIA

Pomosty przeładunkowe 17

PGB

Ruchomy odbój najazdowy (pływający)

Pomosty przeładunkowe 16

PGV

Ruchomy odbój najazdowy (przestawny)

Pomosty przeładunkowe 15

ODBOJE

Odboje stałe PGF, PGFS, PGS, PBGP, płyta odbojowa PZPS

Pomosty przeładunkowe 14

PEF, PEK

Naprowadzacze

Pomosty przeładunkowe 13

PAFP, PAFO

Słupki ochronne