DLA FIRM

RAMPY I POMOSTY INNE

Tam gdzie z różnych względów zastosowanie tradycyjnych rozwiązań przeładunkowych jest nieefektywne stosuje się ręczne pomosty lub rampy mobilne niezintegrowane z obiektem.

MODELE

POMOST PRZEŁADUNKOWY PP

Jest przeznaczony dla ramp zewnętrznych i wewnętrznych, gdy zmostkowane mają być małe i średnie różnice wysokości pomiędzy krawędzią rampy a powierzchnią ładunkową pojazdu.

Sprężyny naciskowe kompensują ciężar pomostu tak że obsługa jednoosobowa jest wystarczająca. Dostępne w wersji stacjonarnej i przesuwnej.

RAMPY MOBILNE

Oferują możliwość bezpośredniego rozładunku i załadunku z poziomu gruntu przestrzeni ładunkowej ciężarówek, kontenerów, wagonów itp. Dostępne są w dwóch wariantach standardowej (PAR) i z dodatkową poziomą platformą (PARP).

AKCESORIA

PGB

Ruchomy odbój najazdowy (pływający)

PGV

Ruchomy odbój najazdowy (przestawny)

ODBOJE

Odboje stałe PGF, PGFS, PGS, PBGP, płyta odbojowa PZPS

PEF, PEK

Naprowadzacze

PAFP, PAFO

Słupki ochronne